Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

     
      Rada Gminy Lubicz w dniu 26 wrzesień 2019 uchwałą nr XIV/172/19 przyjęła Program „Opieka wytchnieniowa” na rok 2019. 
Ustawą z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2192), dalej zwaną ustawą o SFWON, utworzono z dniem 1 stycznia 2019 roku państwowy fundusz celowy pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwany „Funduszem Solidarnościowym”, którego celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych kierowane za pośrednictwem programów rządowych lub resortowych, finansowych ze środków tego Funduszu.
      W marcu 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjął resortowy Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, skierowany do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. 
      W celu realizacji założeń resortowego programu, Gmina Lubicz, ustanowiła Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 jako lokalny program w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
      Program wspiera:
1)  dzieci  niepełnosprawne  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami: 
a)   konieczności   stałej   lub   długotrwałej   opieki   lub  pomocy   innej   osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
b)  konieczności  stałego  współudziału na co  dzień  opiekuna dziecka w procesie jego  leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
-  poprzez  możliwość  uzyskania  doraźnej,  czasowej  pomocy  w  formie  usług  opieki wytchnieniowej. 
     Należy podkreślić, iż osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych, oznacza konieczność wsparcia w każdym elemencie codziennego życia. Wiele osób w takiej sytuacji życiowej rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też potrzeby. Wynika to z faktu, iż opiekunowie robią wszystko co w ich mocy, aby opiekować się bliską osobą w możliwie najlepszy sposób.
     Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
     Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym „Programie” wraz z wymaganym załącznikiem „Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel” Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” do pobrania są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu oraz na stronie www.gopslubicz.pl 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

wniosek

Utworzono dnia 04.10.2019, 11:13

Karta-oceny-stanu-pacjenta-wg-zmodyfikowanej-skali-barthel

Utworzono dnia 04.10.2019, 11:07

Program opieka wytchnieniowa 2019

Utworzono dnia 04.10.2019, 11:05