Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

Świadczenia rodzinne

ZAŁĄCZNIKI:

								

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka

Utworzono dnia 29.07.2020, 14:55

oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Utworzono dnia 29.07.2020, 14:55

zaświadczenie lekarskie wystawione przez położną

Utworzono dnia 29.07.2020, 14:54

oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny

Utworzono dnia 29.07.2020, 14:53

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Utworzono dnia 29.07.2020, 14:48

SR-1

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

SR-1Z

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-06

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-07

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-08

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-10

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

ZSR-12

Utworzono dnia 28.08.2017, 12:24

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA NA OKRES ŚWIADCZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.