Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu

O instytucji

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu:

Anna Sikorska
tel. 56 674 21 55 lub 56 674 21 56

 

Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Lubiczu  jest  jednostką  budżetową Gminy Lubicz.

Głównym celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Instytucja jest miejscem pierwszego kontaktu osób potrzebujących pomocy.  Pracownicy jednostki umożliwiają przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspierają klientów w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiają im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu:

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00